Misyon ve Hedeflerimiz - Kuruluş

 

KURULUŞ:

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL), Ege Üniversitesinin ilk merkezi laboratuvarı olup, Ege Üniversitesi Rektörlüğü eşgüdümünde Mühendislik ve Fen Fakültesi tarafından ortak yürütülen Kalkınma Bakanlığı Altyapı Projesi ile kurulmuştur.

EGE MATAL, bünyesinde yer alan laboratuvarlar ve 120 kişilik seminer salonu ile birlikte toplam 4300 m² kullanım alanına sahiptir.

MİSYON:

Hızla gelişen ve ülke kalkınmasında önemli yer tutan sektörlere yönelik temel araştırmalardan, ürün ve üretim süreçlerinde uygulanan test ve analizlerine kadar tüm aşamalarda Ege Üniversitesi'ni markalaştırmak.

HEDEFLERİMİZ:

- Birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini bünyesinde barındırarak disiplinler arası çalışma ortamını oluşturmak,

- Üniversite bünyesinde yer alan teknokent (ideEGE) ve üniversite ile işbirliği gerçekleştirmekte olan KOBİ ve Sanayi kuruluşlarının test ve analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek,

- Üniversitenin bilimsel yayın, dış destekli araştırma projeleri, patent, ticarileştirilebilir ürün sayılarını artırmak için gerekli altyapıyı sağlamak,

- Üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulan, ileri analitik cihazları etkin olarak kullanabilen uzmanları yetiştirmek,

- Merkezin (TS EN ISO/IEC 17025) ve yapılan analizlerin ilgili standartlarına uygun akreditasyon belgesi alabilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak.