LABORATUVARLAR
Biyolojik Analiz Laboratuvarı
Görüntüleme ve İç Yapı Analiz Laboratuvarı
Kromatografi ve Spektroskopi Laboratuvarı
Mekanik ve Termal Analiz Laboratuvarı