EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari personel

İdari Personel

 

Hale VELİOĞLU

 

Dilek AYDIN

 

Teknik Personel

Bahadır Sami ÖZYURT

 

Hizmetli/Servis Personeli

Zülfiye UĞUR

Saadet ÖZSARI