EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görüntüleme ve İç Yapı Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Görevlileri:
 
Arş. Gör. Dr. Raif İLKTAÇ
Arş.Gör.Dr. Pınar SÖZER BAHADIR
Arş. Gör. Dr. Ece BAYIR
Arş.Gör. Dr. Çisem ANTUNAYAR ÜNSALAN
 

Laboratuvar Cihazları:

Bilgisayarlı Mikro Tomografi Cihazı (Micro-CT)

Taramalı Uç Mikroskobu (SPM, AFM)