Çerez Örnek

CİHAZLAR

ATR-FTIR (Zayıflatılmış Toplam Yansıma –  Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi)

DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri)

DMA (Dinamik Mekanik Analiz)

EDXRF (Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi)

GC-FID (Gaz Kromatografi-Alev İyonlaştırmalı Dedektör)

GC/MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)

GC/QTOF/MS (Gaz Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi)

HPLC-DAD (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi)

Jel Görüntüleme

LC/Q-TOF/MS (Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi)

Liyofilizatör

Mekanik Test Cihazları

Micro CT (Bilgisayarlı Mikro Tomografi)

Otoklav 

SDT (Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, TGA)

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Numune Hazırlık

Sıvı Azot Üretim Cihazı

Soğutmalı Santrifüj

SPM (Taramalı Uç Mikroskobu, AFM)

Stereo Mikroskop

UV-VIS Spektrofotometre

XPS (X-Işını Fotoelektron Spektrometresi)

 

 

 

 

 

 

     

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ