EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cihazlar

ATR-FTIR (Zayıflatılmış Toplam Yansıma –  Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi)

DMA (Dinamik Mekanik Analiz)

DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri)

GC/MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)

GC/QTOF/MS (Gaz Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi)

HPLC-DAD (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi)

LC/Q-TOF /MS (Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi)

Micro CT (Bilgisayarlı Mikro Tomografi)

SDT (Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre , TGA)

SPM (Taramalı Uç Mikroskobu, AFM)

XPS (X-Işını Fotoelektron Spektrometresi)

EDXRF (Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi)

Soğutmalı Santrifüj

Otoklav

Jel Görüntüleme

Liyofilizatör

UV-VIS Spektrofotometre

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)

Mekanik Test Cihazları

Sıvı Azot Üretim Cihazı