EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sıvı Azot Üretim Tesisi

Laboratuvar Görevlileri

 

Arş. Gör. Dr. Didem AKSU
 
 Arş. Gör. Dr. Raif İLKTAÇ