EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari personel

İdari Personel
Hale VELİOĞLU (0 232 311 4823)
Dilek AYDIN (0 232 311 4809)

Teknik Personel
Bahadır Sami ÖZYURT

Hizmetli/Servis Personeli
Zülfiye UĞUR
Saadet ÖZSARI