EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari personel

 

İdari Personel

 

Hale VELİOĞLU (0 232 311 4823)

 

Dilek AYDIN (0 232 311 4809)

 

Taşkın DİLEKLİOĞLU

 

Teknik Personel

 

Bahadır Sami ÖZYURT

 

Hizmetli/Servis Personeli

 

Zülfiye UĞUR

 

Saadet ÖZSARI