EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari personel

İdari Personel
Hale VELİOĞLU
Dilek AYDIN

Teknik Personel
Bahadır Sami ÖZYURT

Hizmetli/Servis Personeli
Zülfiye UĞUR
Saadet ÖZSARI