canlı destek
Laboratuvar Görevlileri
 
 

 Dr. Pınar Gümüş                                          Kromatografi Laboratuvarı

 

Dr. Meral ESEN                                            Spektroskopi Laboratuvarı

 

Dr. Ayşegül ERDOĞAN                                Spektroskopi Laboratuvarı

 

Öğr. Gör. Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY               Spektroskopi Laboratuvarı

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ