EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Laboratuvar Görevlileri
 
 

 Dr. Pınar Gümüş                                          Kromatografi Laboratuvarı

 

Dr. Meral ESEN                                           Spektroskopi Laboratuvarı

 

Dr. Ayşegül ERDOĞAN                              Spektroskopi Laboratuvarı

 

Öğr. Gör. Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY          Spektroskopi Laboratuvarı