Çerez Örnek

Kromatografi ve Spektroskopi Laboratuvarı

 

Laboratuvar Görevlileri

 

Doç.Dr. Zinar Pınar GÜMÜŞ                        Kromatografi Laboratuvarı

 

Dr. Meral ESEN                                            Spektroskopi Laboratuvarı

 

Dr. Ayşegül ERDOĞAN                                Spektroskopi Laboratuvarı

 

Öğr. Gör. Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY               Spektroskopi Laboratuvarı

 

      Laboratuvar Cihazları    

 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC-DAD)


Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (LC-QTOF-MS)


Gaz Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi (GC-QTOF)


Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)


GC-FID (Gaz Kromatografi-Alev İyonlaştırmalı Dedektör)


X-Işını Fotoelektron Spektrometresi (XPS)


Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF)
 

Zayıflatılmış Toplam Yansıma - Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (ATR-FTIR)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ