EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kromatografi ve Spektroskopi Laboratuvarı

Laboratuvar Görevlileri:
 

Dr. Pınar Gümüş                 Kromotografi Laboratuvarı

Dr. Meral ESEN                  Spektroskopi Laboratuvarı

Dr. Ayşegül ERDOĞAN       Spektroskopi Laboratuvarı

Öğr. Gör. Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY        Spektroskopi Laboratuvarı