EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

ANALİZ LİSTESİ VE ÜCRETLENDİRME

 

Ege Üniversitesi personeline % 50, Ege Üniversitesi Bap Destekli Projelerde %60, Teknoparkında kurulu şirketlerin Ar-Ge Projeleri ile İzmir’de kurulu bulunan tüm üniversitelerin personellerine %40, diğer üniversite ve kamu kurumlarına % 30 indirim uygulanmaktadır.

 Ege Üniversitesi personelinin BAP kaynaklı projelerine uygulamış olduğu %60’lık indirim, bu projelerin BAP destekli lisansüstü tez projesi olması durumunda %75 olarak uygulanacaktır. Ayrıca yeni BAP sistemi ile devreye giren ve Ege Üniversitesi lisans öğrencilerini araştırmaya teşvik eden Lisans öğrencilerinin araştırma projelerinden gelen analiz talepleri için bu indirim %80 olarak uygulanacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereği (6. Bölüm, Madde 17), Devlet destekli ARGE projelerinden yapılan hizmetlerden (BAP, TÜBİTAK, Bakanlık vb.) KDV alınmayacaktır.

Analiz Ücretleri için laboratuvarlara tıklayınız.