Çerez Örnek

Analiz Listesi ve Ücretlendirme

 

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik 18.06.2020 ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin fiyatların tespiti başlıklı 7. Maddesinin 2. Fıkrasında “….. Döner Sermaye İşletmesine bağlı birimler tarafından üretilem mal ve hizmet

bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarifi uygulanamaz” denilmektedir. Buna istinaden Ege

Matal’da yapılan tüm test ve analizler için uygulanan fiyatlar güncellenmiştir.

 

EGE-MATAL'da yapılan bir analizin sonucunun kişi/firmaya teslim edildikten sonra itiraz edilmesi ve aynı analizin tekrar yapılmasının istenmesi halinde ilk 3 iş

günü içinde dilekçe ile merkezimize bildirilmesi gerekmektedir. İtiraz süresi geçen analizlerin tekrar yapılması halinde, ücrete tabi tutulacaktır. 

 

Analiz Ücretleri için laboratuvarlara tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ