EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Biyolojik Analiz ve Hücre Kültürü Laboratuvarı

Laboratuvar Görevlileri:

Arş.Gör. Dr. Didem AKSU
 Arş.Gör. Dr. Ece BAYIR   

Laboratuvar Cihazları:

Liyofilizatör

Soğutmalı Santrifüj

Otoklav

Jel Görüntüleme

UV-VIS Spektrofotometre