EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görüntüleme ve İç Yapı Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Görevlileri
 
 
Arş. Gör. Dr. Raif İLKTAÇ
 
Arş. Gör. Dr. Pınar SÖZER BAHADIR
 
Arş. Gör. Dr. Ece BAYIR
 
Arş. Gör. Dr. Çisem ALTUNAYAR ÜNSALAN
 
Dr. Şerife TOZAN RÜZGAR
 

Laboratuvar Cihazları