Çerez Örnek

Görüntüleme ve İç Yapı Analiz Laboratuvarı

 
Laboratuvar Görevlileri
 
 
Doç. Dr. Raif İLKTAÇ
 
Arş. Gör. Dr. Pınar SÖZER BAHADIR
 
Arş. Gör. Dr. Ece BAYIR
 
Dr. Şerife TOZAN RÜZGAR
 
 

Laboratuvar Cihazları

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ