Çerez Örnek

Hedeflerimiz

 

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL) T.C. Kalkınma Bakanlığının desteklediği altyapı projesi ile kurulmuştur ve 2015 yılı 

itibariyle test ve analiz hizmetlerine başlamıştır. 

Laboratuvarımızın hedefleri arasında, hızla gelişen ve ülke kalkınmasında önemli yer tutan sektörlere yönelik temel araştırmalardan, ürün ve üretim süreçlerinde uygulanan test ve analizlerine

kadar tüm aşamalarda Ege Üniversitesi'ni markalaştırmak başta gelmektedir. Diğer hedefler:

-  Birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini bünyesinde barındırarak disiplinler arası çalışma ortamını oluşturmak,

- Üniversite bünyesinde yer alan teknokent ve üniversite ile işbirliği gerçekleştirmekte olan KOBİ ve Sanayi kuruluşlarının test ve analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek,

- Üniversitenin bilimsel yayın, dış destekli araştırma projeleri, patent, ticarileştirilebilir ürün sayılarını artırmak için gerekli altyapıyı sağlamak,

- Üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulan, ileri analitik cihazları etkin olarak kullanabilen uzmanları yetiştirmek,

- Merkezin (TS EN ISO/IEC 17025) ve yapılan analizlerin ilgili standartlarına uygun akreditasyon belgesi alabilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak,

şeklinde sıralanmaktadır.

EGE MATAL


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ