EGE ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mekanik ve Termal Analiz Laboratuvarı

Laboratuvar Görevlileri:

Arş.Gör.Dr. Gökhan ÖZDAMAR  (0 232 311 4813)

Uzm.Fiz. Nurdan AKAKÇE    (0 232 311 4815)

 

 

Cihazlar:

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)

Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici

ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (SDT)

Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

Mekanik Test Cihazları (Yorulma Cihazları)