Çerez Örnek

Analiz Talep Formları

 

Antibakteriyel Aktivite Testi Analiz Talep Formu

ATR-FTIR (Zayıflatılmış Toplam Yansıma - Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi) Analiz Talep Formu

DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetri) Analiz Talep Formu

DMA (Dinamik Mekanik Analiz) Analiz Talep Formu

EDXRF (Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi) Analiz Talep Formu

GC-FID (Gaz Kromatografi-Alev İyonlaştırmalı Dedektör) Analiz Talep Formu

GC/MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) Analiz Talep Formu

GC/QTOF/MS (Gaz Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) Analiz Talep Formu

HPLC-DAD (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) Analiz Talep Formu

Hücre Kültürü Analiz Talep Formu

Jel Görüntüleme Analiz Talep Formu

LC/Q-TOF/MS (Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) Analiz Talep Formu

Liyofilizatör Analiz Talep Formu

Mekanik Test Cihazları Analiz Talep Formu

Micro CT (Bilgisayarlı Mikro Tomografi) Analiz Talep Formu

Otoklav Analiz Talep Formu

SDT (Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre, TGA Analiz Talep Formu

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Analiz Talep Formu

Sıvı Azot Analiz Talep Formu

Soğutmalı Santrifüj Analiz Talep Formu

SPM (Taramalı Uç Mikroskobu, AFM) Analiz Talep Formu

UV-Visible Spektrofotometre Analiz Talep Formu

XPS (X-Işını Fotoelektron Spektrometresi) Analiz Talep Formu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ