Çerez Örnek

Teknik Şartnameler

 

ATR-FTIR (Zayıflatılmış Toplam Yansıma - Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi) Teknik Şartnamesi

DSC (Diferansiyel Taramalı Kalorimetre) Teknik Şartnamesi

DMA (Dinamik Mekanik Analiz) Teknik Şartnamesi

EDXRF (Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi) Teknik Şartnamesi

GC-FID (Gaz Kromatografi-Alev İyonlaşmalı Dedektör) Teknik Şartnamesi

GC/MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) Teknik Şartnamesi

GC/QTOF/MS (Gaz Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) Teknik Şartnamesi

HPLC-DAD (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) Teknik Şartnamesi

Jel Görüntüleme Teknik Şartnamesi 

LC/Q-TOF/MS (Sıvı Kromatografisi-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi) Teknik Şartnamesi

Liyofilizatör Teknik Şartnamesi

Mikro CT (Bilgisayarlı Mikro Tomografi) Teknik Şartnamesi

Otoklav Teknik Şartnamesi

SDT (Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetri, TGA) Teknik Şartnamesi

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) Teknik Şartnamesi

Sıvı Azot Teknik Şartnamesi

Soğutmalı Santrifüj Teknik Şartnamesi

SPM (Taramalı Uç Mikroskobu, AFM) Teknik Şartnamesi

UV-Visible Spektrofotometre Teknik Şartnamesi

XPS (X-Işını Fotoelektron Spektrometresi) Teknik Şartnamesi

Yorulma Cihazları Teknik Şartnamesi

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ